Menu
Menu
สกรู น็อต คุณภาพสูงบริการผลิต งานสั่งทำ เจโบลท์ แอลโบลท์ แผ่นเพลทเจาะรู อุปกรณ์ประมง อุปกรณ์ เกลียวเร่ง จำหน่ายปลีก - ส่ง หลากหลายรูปแบบ 034410888 , 034410694 , 034410753-57

 • เจโบลท์

ตารางสเป็ก เจโบลท์

wdt_ID d1 d1 - basic d1 - toletance T - Basic T - Toletance S R
1 M10 10 ±0.4 25 +6.3 45 20
2 M12 12 ±0.4 32 +8 56 20
3 M16 16 ±0.5 40 +8 71 20
4 M20 20 ±0.5 50 +8 90 20
5 M24 24 ±0.5 50 +8 90 20
6 M30 30 ±0.6 80 +10 112 25
7 M36 36 ±0.7 90 +10 160 40
8 M42 42 ±0.8 112 +10 200 40
9 M48 48 ±0.9 125 +12.5 224 40

ขนาดของ เจโบลท์

wdt_ID L M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48
1 125
2 160
3 200
4 250
5 315
6 400
7 500
8 630
9 800
10 1,000

เกรดเหล็กที่ใช้ผลิต เจโบลท์

wdt_ID Steel Grades Descriptions
1 SS400 Carbon Steel
2 S20C Carbon Steel
3 S45C Carbon Steel
4 SCM440 Alloy Steel
5 SS304 Stainless Steel AISI 304
6 SS310 Stainless Steel AISI 310
7 SS316 Stainless Steel AISI 316
8 A36 A563 F436
9 A307 Carbon Steel
10 A325 A563 F436
 • แอลโบลท์

ตารางสเป็ก แอลโบลท์

wdt_ID A L d - basic d - toletance T - Basic T - Toletance R
1 M10 50 10 ±0.4 25 +6.3 20
2 M12 50 12 ±0.4 32 +8 20
3 M16 80 16 ±0.5 40 +8 20
4 M20 100 20 ±0.5 50 +8 20
5 M24 100 24 ±0.5 75 +10 20
6 M30 120 30 ±0.6 80 +10 25
7 M36 150 36 ±0.7 90 +10 40
8 M42 200 42 ±0.8 112 +10 40
9 M48 250 48 ±0.9 125 +12.5 40

ขนาดของ แอลโบลท์

wdt_ID H M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48
1 125
2 160
3 200
4 250
5 315
6 400
7 500
8 630
9 800
10 1,000

เกรดเหล็กที่ใช้ผลิต แอลโบลท์

wdt_ID Steel Grades Descriptions
1 SS400 Carbon Steel
2 S20C Carbon Steel
3 S45C Carbon Steel
4 SCM440 Alloy Steel
5 SS304 Stainless Steel AISI 304
6 SS310 Stainless Steel AISI 310
7 SS316 Stainless Steel AISI 316
8 A36 A563 F436
9 A307 Carbon Steel
10 A325 A563 F436
 • ไอโบลท์เกลียวข้างเดียว
 • ไอโบลท์เกลียวสองข้าง
 • ไอโบลท์เกลียวตลอด

ตารางสเป็ก ไอโบลท์

wdt_ID d A - basic A - toletance T, T1 , T2 - Basic T , T1 , T2 - Toletance
1 M10 10 ±0.4 25 +6.3
2 M12 12 ±0.4 32 +8
3 M16 16 ±0.5 40 +8
4 M20 20 ±0.5 50 +8
5 M24 24 ±0.5 50 +8
6 M30 30 ±0.6 80 +10
7 M36 36 ±0.7 90 +10
8 M42 42 ±0.8 112 +10
9 M48 48 ±0.9 125 +12.5

ขนาดของ ไอโบลท์

wdt_ID H M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48
1 125
2 160
3 200
4 250
5 315
6 400
7 500
8 630
9 800
10 1,000

เกรดเหล็กที่ใช้ผลิต ไอโบลท์

wdt_ID Steel Grades Descriptions
1 SS400 Carbon Steel
2 S20C Carbon Steel
3 S45C Carbon Steel
4 SCM440 Alloy Steel
5 SS304 Stainless Steel AISI 304
6 SS310 Stainless Steel AISI 310
7 SS316 Stainless Steel AISI 316
8 A36 A563 F436
9 A307 Carbon Steel
10 A325 A563 F436
 • Editor Rating
 • Rated 5 stars
 • 100%

 • สุดยอด
  Editor: 100%

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เราพบว่า ในการก่อสร้าง และในวงการอุตสาหกรรม ในโครงการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ นั้นนิยมใช้ เจโบลท์ (j bolt) แอลโบลท (l bolt) แองคอร์โบลท์ (anchor bolt) ขนาดมาตรฐาน และขนาดพิเศษ รวมถึง หัวน็อต ASTM A563 ขนาดพิเศษที่หลากหลาย สั่งตัดแผ่นเพลท รูปทรงมาตรฐาน และรูปทรงพิเศษ กำหนดจำนวน และรูปแบบของรูที่เจาะได้ ทุกกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานควบคุมคุณภาพ ISO9001 : 2015