Your address will show here +12 34 56 78

สลักเกลียว

สลักเกลียว เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดชิ้นงาน โดยการจันยึดอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือการจับยึดแบบถาวร และการจับยึดแบบชั่วคราว ซึ่งสลักเกลียวหรือโบลท์ (Bolt) นั้น จัดอยู่ในประเภทการจับยึดแบบชั่วคราว ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกได้ 2 แบบ คือ การจับยึดที่ใช้สลักเกลียวหรือเกลียว และการจับยึดที่ไม่ใช้เกลียวนั่นเอง ...

บริษัท เอส.เจ สกรูไทย จำกัด รับผลิตและจำหน่ายสลักเกลียวขนาดต่างๆ ตามความต้องการของท่าน โดยสามารถติดต่อทางบริษัทได้ ซึ่งเราคำนึงถึงคุณภาพในทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจในสินค้าที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า
  • สลักเกลียว

สลักเกลียว

สลักเกลียวหรือโบลท์ (Bolt) หมายถึง เหล็กตันที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก โดยจะมีแป้นเกลียวขันเข้าทางปลายที่เป็นเกลียว ซึ่งลักษณะปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่างๆ และอีกปลายหนึ่งเป็นเกลียวใช้รอยผ่านตลอดรูกลวงของชิ้นส่วนที่ต้องการจะยึดติดกัน

สลักเกลียวสองข้าง (Stud) หมายถึง แท่งโลหะที่มีรูปทรงกระบอกตันที่ปลายทั้งสองด้านมีเกลียว ใช้สำหรับการยึดจับชิ้นส่วนให้ติดกัน โดยอาจใช้ร่วมกับแป้นเกลียวหรือไม่ก็ได้

หมุดเกลียวหรือสกรู (Screw) หมายถึง เหล็กตันที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก ใช้สำหรับการยึดจับชิ้นส่วนให้ยึดติดกัน ซึ่งลักษณะปลายหนึ่งมีหัวเป็นรูปต่างๆ อีกปลายหนึ่งเป็นเกลียว โดยการจับยึดชิ้นส่วนโดยใช้หมุดเกลียวหรือสกรูไม่ต้องใช้แป้นเกลียว

แป้นเกลียวหรือนัต (Nut) หมายถึง เหล็กที่มีรูปทรงหลากหลายแบบ ไม่มีลำตัว เจาะรูตรงกลางทำเกลียวภายใน ใช้สำหรับจับยึดชิ้นส่วนจะใช้งานร่วมกับสลักเกลียว

ส่วนประกอบของ สลักเกลียว

  • Text Hover
เกลียวนอก (external thread) หรือบางครั้งเรียกว่า เกลียวตัวผู้ จะมีลักษณะเป็นเกลียวที่อยู่บนผิวนอกของทรงกระบอก

เกลียวใน (internal thread) หรือบางครั้งเรียกว่า เกลียวตัวเมีย จะมีลักษณะเป็นเกลียวที่อยู่บนผิวภายในของรู

เกลียวขวา (right-hand thread) คือเกลียวที่ถ้าถูกหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา จะเป็นการขันเกลียวให้แน่นขึ้น ซึ่งเกลียวชนิดนี้จะพบเห็นได้บ่อยที่สุด ในชีวิตประจำวัน

เกลียวซ้าย (left-hand thread) คือเกลียวที่ถ้าถูกหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา จะเป็นการขันเกลียวให้แน่นขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมักพบในเกลียวเร่ง (Turnbuckle) ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะมีทั้งเกลียวซ้ายและเกลียวขวาอยู่ในตัว เมื่อจับส่วนตรงกลางหมุนจะทำให้เกลียวอีกด้านหมุนตามเข็มนาฬิกา และเกลียวอีกด้านจะหมุนทวนเข้มนาฬิกาอยู่เสมอ 

ชนิดและการใช้งาน สลักเกลียว หมุดเกลียว และแป้นเกลียว

  • Text Hover

สลักเกลียว

1. สลักเกลียว จะใช้ในการจับยึดงานที่มีรูผ่านตลอด และไม่มีเกลียว
2. สลักเกลียวอัด จะใช้รอยผ่านรูเจาะที่มีขนาดพอดีกับสลักเกลียวอัด เหมาะกับการใช้กับงานที่จับยึดแน่นและได้ศูนย์ โดยรูเจาะที่ใช้กับสลักเกลียวอัดจะต้องผ่านการรีมเมอร์
3. สลักเกลียวกับแรงดึง จะใช้จับยึดชิ้นงานที่ต้องการแรงจับยึดมากๆ และต้องการความยืดหยุ่นขณะใช้งาน เช่น จับยึดก้านสูบ
4. สลักเกลียวงานไม้ จะใช้สำหรับจับยึดงานไม้
  • Text Hover

หมุดเกลียว

1. หมุดเกลียวหัวหกเหลี่ยม จะใช้สำหรับจับยึดชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีการทำเกลียวอยู่ในของชิ้นงาน
2. หมุดเกลียวหัวสี่เหลี่ยม จะใช้สำหรับจับยึดงานเครื่องกลทั่วๆ ไป 
3. หมุดเกลียวฝังหัว จะใช้สำหรับจับยึดชิ้นส่วนเครื่องกลที่ต้องการแรงจับยึดมากๆ และต้องการผิวงานที่มีความเรียบ โดยจะฝังหัวหมุดในเนื้องาน
4. หมุดเกลียวหัวฝังร่องผ่า จะใช้จับยึดชิ้นส่วนเครื่องกลที่ต้องการความเที่ยงศูนย์ของรูเจาะ โดยอาศัยบ่าเอียงของหัวหมุดเกลียวและผิวงานเรียบ
5. หมุดเกลียวโลหะแผ่น จะใช้ยึดโลหะแผ่นที่มีความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร และทำเกลียวในชิ้นงานได้เอง
  • Text Hover

แป้นเกลียว

1. แป้นเกลียวหัวเหลี่ยม
    1.1 แป้นเกลียวหัวสี่เหลี่ยม จะใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลที่มีภาระน้อย
    1.2 แป้นเกลียวหัวหกเหลี่ยม จะใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วๆ ไป
2 .แป้นเกลียวหัวกลม
    2.1 แป้นเกลียวหัวกลมรูเจาะข้าง จะใช้สำหรับงานที่มีพื้นที่ขันน้อย
    2.2 แป้นเกลียวหัวกลมร่องผ่าข้าง จะใช้สำหรับเกลียวที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มากๆ ในการปรับเพลา เช่น ปรับระยะฟรีของรองเพลา
3. แป้นเกลียวมือหมุน
   แบ่งได้ 2 ประเภท คือ แป้นเกลียวหางปลา และแป้นเกลียวกลม จะใช้กับงานที่ใช้มือหมุนเข้าออกบ่อยๆ
4. แป้นเกลียวกันกระแทก
   จะใช้กับงานป้องกันการเยินของสันเกลียวจากการกระแทก และป้องกันอันตรายจากคมเกลียวบาดมือ
5. แป้นเกลียวกันคลาย
  จะใช้กับงานที่ป้องกันการคลายตัว เนื่องจากการสั่นสะเทือน

เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ ...

การเลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขันยึดที่เหมาะสม ...
1. สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม     ใช้ประแจปากตาย ประแจเลื่อน ประแจแหวน ประแจบล็อก
2. หมุดเกลียวหัวกลมผ่า       ใช้ไขควงปากแบน
3. หมุดเกลียวหัวแฉก          ใช้ไขควงหัวแฉก
4. หมุดเกลียวหัวฝัง           ใช้ประแจแอล
5. แป้นเกลียวกลมร่องผ่าข้าง  ใช้ประแจคอม้า
6. แป้นเกลียวกลมรูเจาะข้าง   ใช้ประแจแป้นเกลียวกลมรูเจาะข้าง

ปรึกษา สอบถามรายละเอียดสินค้า หรือสั่งซื้อสินค้ากับ LINE : @SJSCREWTHAI ( มีเครื่องหมาย @ นำหน้าด้วยนะครับ )