สตัดเกลียว

สตัดเกลียว นั้นมีหลายรูปแบบมากส่วนใหญ่มักจะพบในงานจับยึดต่างๆ เช่น ใช้สตัดเกลียวยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆ กระบวนการผลิตนั่นไม่ยาก โดยการนำเหล็กเพลามารีดด้วยลูกรีดที่มีขนาดเกลียวตามต้องการตลอดเส้น หรือความยามยาวที่ต้องการ และนำไปชุบให้มีคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์ ตามมาตรฐานตลามที่ตลาดต้องการ

สตัดเกลียว-002

สตัดเกลียวตลอด/เกลียว 2 ข้าง

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

“สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 304 มิล”

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 304 หุน

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 316 หุน

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว-002

สตัดเกลียวแม่แรง (คางหมู) ยาว 1 เมตร

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

เหล็กสตัดเกลียวตลอด

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

เหล็กสตัดเกลียวตลอด ยาว 1 เมตร

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

เหล็กสตัดเกลียวตลอดชุบสังกะสี H.D.G ( HOT DIP GAVANIZE )

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียว

เหล็กสตัดเกลียวตลอด ASTM A193-B16 ยาว 1 เมตร, หัวน็อต A194 Gr.4

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

การจับยึดชิ้นงาน

การจับยึดชิ้นงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับยึดแบบชั่วคราว สำหรับการจับยึดแบบถาวรนั้น ได้แก่ การเชื่อม การจับยึดด้วยกาว หรือการใช้ Rivet ส่วนการจับยึดแบบชั่วคราว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 แบบ คือ การจับยึดที่ใช้เกลียว ซึ่งประกอบด้วย bolt, nut, stud และ screw ส่วนอีกรูปแบบคือการจับยึดที่ไม่ใช้เกลียว ได้แก่ key, pin เป็นต้น

การใช้งานสตัดเกลียวที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการใช้งานสตัดเกลียวนั้น มีขั้นตอนดังต้อไปนี้ จะเริ่มจากการเจาะรูบนวัตถุที่ต้องการจับยึด ให้มีความลึกที่เหมาะสม จากนั้นทําเกลียวในให้ได้ขนาด major diameter ตามที่ต้องการ โดยมีความลึกที่เหมาะสม แต่ไม่ลึกเท่ากับที่เจาะรูไว้ นํา stud มาขันลงไปจนสุดเกลียวของสตัดเกลียว (ดังนั้นความลึกของรูที่เจาะ และความลึกของเกลียวในที่ทํา ต้องมากพอให้ที่จะขันสตัดเกลียว จนสุดเกลียวได้) นําวัตถุอีกชิ้นที่ต้องการจับยึดด้วยมาสวมผ่านสตัดเกลียว ที่ยื่นออกมา ใส่แหวนรอง (washer) และแป็นเกลียว (nut) เพื่อจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันให้แน่น

สตัดเกลียว

Stud มีลักษณะคล้ายกับสลักเกลียว โดยเกิดการนำเหล็กเพลามารีดเกลียว หรือกลึง ให้ได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งตัวสตัดเกลียวจะไม่มีส่วนที่เป็นหัวหกเหลี่ยม สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สตัดเกลียวตลอด, สตัดเกลียว 2 ข้าง สามารถใช้งานคู่กับหัวน็อต (Nut) สตัดเกลียว สามารถใช้ในงานที่รับน้ำหนักมาก และระบบงานทั่วไป และยังสามารถใช้งานร่วมกับพุกเหล็กในการติดตั้งท่อต่างๆ การแขวนท่อน้ำ ฯลฯ

วัสดุ และพื้นผิว

- เหล็กเกรด SS 400 และ S45C เคลือบผิวแบบชุบซิงค์ขาว - สแตนเลส เกรด A2 (AISI 304 ) และ A4 (AISI316) - สามารถเลือกชุบกัลป์วาไนซ์ 5 ไมครอน และซุบกัลป์วาไนซ์แบบหนา ประมาณ 50 ไมครอน - สามารถผลิตตามความยาวที่ต้องการได้

Performance Details (ข้อมูลคุณสมบัติการใช้งาน)