Menu
Menu

สตัดเกลียว

สตัดเกลียว นั้นมีหลายรูปแบบมากส่วนใหญ่มักจะพบในงานจับยึดต่างๆ เช่น ใช้สตัดเกลียวยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆ กระบวนการผลิตนั่นไม่ยาก โดยการนำเหล็กเพลามารีดด้วยลูกรีดที่มีขนาดเกลียวตามต้องการตลอดเส้น หรือความยามยาวที่ต้องการ และนำไปชุบให้มีคุณสมบัติทางวัสดุศาสตร์ ตามมาตรฐานตลามที่ตลาดต้องการ

สตัดเกลียวตลอด/เกลียว 2 ข้าง

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

“สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 304 มิล”

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 304 หุน

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียวตลอดสแตนเลส 316 หุน

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

สตัดเกลียวแม่แรง (คางหมู) ยาว 1 เมตร

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

เหล็กสตัดเกลียวตลอด

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

เหล็กสตัดเกลียวตลอด ยาว 1 เมตร

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

เหล็กสตัดเกลียวตลอดชุบสังกะสี H.D.G ( HOT DIP GAVANIZE )

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

เหล็กสตัดเกลียวตลอด ASTM A193-B16 ยาว 1 เมตร, หัวน็อต A194 Gr.4

สตัดเกลียวตลอด ใช้ยึดกับ รางหลอดไฟ,เครื่องปรับอากาศ,ท่อน้ำ,แขวนฝ้า,แขวนท่อ,งานไฟฟ้า,งานปิโตรเคมี มักใช้ร่วมกับแคล้มขนาดต่างๆความแข็งแรงสูง

การจับยึดชิ้นงาน

การจับยึดชิ้นงานสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ การจับยึดแบบถาวร และการจับยึดแบบชั่วคราว สำหรับการจับยึดแบบถาวรนั้น ได้แก่ การเชื่อม การจับยึดด้วยกาว หรือการใช้ Rivet ส่วนการจับยึดแบบชั่วคราว สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 แบบ คือ การจับยึดที่ใช้เกลียว ซึ่งประกอบด้วย bolt, nut, stud และ screw ส่วนอีกรูปแบบคือการจับยึดที่ไม่ใช้เกลียว ได้แก่ key, pin เป็นต้น

การใช้งานสตัดเกลียวที่ถูกต้อง

ขั้นตอนการใช้งานสตัดเกลียวนั้น มีขั้นตอนดังต้อไปนี้จะเริ่มจากการเจาะรูบนวัตถุที่ต้องการจับยึด ให้มีความลึกที่เหมาะสม จากนั้นทําเกลียวในให้ได้ขนาด major diameter ตามที่ต้องการ โดยมีความลึกที่เหมาะสม แต่ไม่ลึกเท่ากับที่เจาะรูไว้ นํา stud มาขันลงไปจนสุดเกลียวของสตัดเกลียว (ดังนั้นความลึกของรูที่เจาะ และความลึกของเกลียวในที่ทํา ต้องมากพอให้ที่จะขันสตัดเกลียว จนสุดเกลียวได้) นําวัตถุอีกชิ้นที่ต้องการจับยึดด้วยมาสวมผ่านสตัดเกลียว ที่ยื่นออกมา ใส่แหวนรอง (washer) และแป็นเกลียว (nut) เพื่อจับยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันให้แน่น

สตัดเกลียว

Stud มีลักษณะคล้ายกับสลักเกลียว โดยเกิดการนำเหล็กเพลามารีดเกลียว หรือกลึง ให้ได้ขนาดตามต้องการ ซึ่งตัวสตัดเกลียวจะไม่มีส่วนที่เป็นหัวหกเหลี่ยม สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ สตัดเกลียวตลอด, สตัดเกลียว 2 ข้าง สามารถใช้งานคู่กับหัวน็อต (Nut)สตัดเกลียว สามารถใช้ในงานที่รับน้ำหนักมาก และระบบงานทั่วไป และยังสามารถใช้งานร่วมกับพุกเหล็กในการติดตั้งท่อต่างๆ การแขวนท่อน้ำ ฯลฯ

วัสดุ และพื้นผิว

- เหล็กเกรด SS 400 และ S45C เคลือบผิวแบบชุบซิงค์ขาว - สแตนเลส เกรด A2 (AISI 304 ) และ A4 (AISI316) - สามารถเลือกชุบกัลป์วาไนซ์ 5 ไมครอน และซุบกัลป์วาไนซ์แบบหนา ประมาณ 50 ไมครอน - สามารถผลิตตามความยาวที่ต้องการได้

Performance Details (ข้อมูลคุณสมบัติการใช้งาน)